">
 

Hur du hittar hit

Karta hos Eniro

Från Helsingborg

 1. Vid Trafikplats Berga N, sväng av mot Höganäs, väg 111
 2. Kör väg 111 mot Höganäs 2,4 km
 3. Sväng av mot Allerum, fortsätt 2 km
 4. Innan Kyrkan, sväng höger och följ vägen 12 km
 5. Vid väg 112, sväng vänster mot Höganäs, fortsätt 300 m
 6. Vid trafikdelare, fortsätt 350m
 7. Sväng vänster in till Görslöv
 8. I första korsningen, fortsätt rakt fram 50m
 9. Sväng vänster, vägen leder fram till Kimblads Bil (ca. 100m)

Från Ängelholm

 1. Kör väg 112 mot Höganäs, ca. 7,5 km
 2. Vid trafikdelare, fortsätt 350m
 3. Sväng vänster in till Görslöv
 4. I första korsningen, fortsätt rakt fram 50m
 5. Sväng vänster, vägen leder fram till Kimblads Bil (ca. 100m)